ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΙΔΗ

Μέχρι 14 Φλεβάρη δεν θα γίνει το μάθημα με τον κ.Κοσμίδη λόγο ασθένειας