ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μαθήμα των Ελληνικών με τoν κ.Κοσμίδη πέμπτη
17-11-2011 δεν θα γίνει λόγο Elternsprechtag