ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την τετάρτη 30 Νοεμβρίου δε θα πραγματοποιηθεί το μαθήμα 
των Ελληνικών με την κυρία   Μπαχλιτζανάκη γιατί θα γίνει 
γενική συνέλευση των δασκαλών