ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.ΚΟΣΜΙΔΗ

Tο μαθήμα των Ελληνικών με τον κ.Κοσμίδη τετάρτη 08-02-2012 και Πεμπτη 09-02-2012 δεν θα γίνει 
λογο ασθενεια του