ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.ΚΟΣΜΙΔΗ

Tο μαθήμα των Ελληνικών με τον κ.Κοσμίδη  τετάρτη 07-03-2012 δεν θα γίνει 
λόγο απεργία τον λεωφορείων