ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013/2014


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καλησπέρα, από εβδομάδα θα ξεκινήσει κανονικά το μάθημα τον ελληνικών με τον κ.Κοσμίδη και την κ.Μαρίνα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από της 14:30 μέχρι τις 16:45

ΔΕΥΤΈΡΑ
 με τον κ.Κοσμίδη θα έχουν η τάξεις (ΠΡΏΤΗ Α'- ΤΡΊΤΗ Γ'- ΈΚΤΗ ΣΤ') Και η κ.Μαρίνα με της τάξεις (ΔΕΥΤΈΡΑ Β'-ΤΕΤΆΡΤΗ Δ'-ΠΈΜΠΤΗ Ε')

ΠΈΜΠΤΗ 
με τον κ.Κοσμίδη θα έχουν η τάξεις (ΔΕΥΤΈΡΑ Β'-ΤΕΤΆΡΤΗ Δ'-ΠΈΜΠΤΗ Ε') και του Γυμνασίου, και με την κ.Μαρίνα η τάξεις (ΠΡΏΤΗ Α'- ΤΡΊΤΗ Γ'- ΈΚΤΗ ΣΤ')


Για την κ.Μαρίνα θα ισχύει ότι και την προηγούμενη χρονιά