ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Ώρες μαθήματος

Από 15-09-2011 τα μαθήματα με την κ. Μαρία θα ξεκινάvε από τις 14:15 μέχρις τις 16:15 και με τον κ.
Κοσμίδη από τις 14:15 μέχρι 17:15.Το πρόγραμμα παραμένει το ίδιο.