ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Μαθήματα με τον κ. Κοσμίδη

Tο μαθήμα των Ελληνικών με τον κ.Κοσμίδη τετάρτη 01-02-2012 και Πεμπτη 02-02-2012 δεν θα γίνει 
λογο ασθενεια του